Ana Sayfa

YUNUS ARAN BİRLİKTELİĞİ

MERHABA

Mimar YUNUS ARAN (1976-2000)'ın anısını yaşatmak üzere biraraya gelen kişi ve kurumları (ki bu topluluk YUNUS ARAN Birlikteliği olarak anılacaktır) temel amacı, O'nun mesleği ve kişiliği çerçevesinde tasarım, mimarlık, şehir ve bölge plancılığı, restorasyon ve peyzaj mimarlığı konularının gelişmesine hizmet etmektir. Bu amaçla biraraya gelen kişi ve kurumlar, yukarıda anılan disiplinlerin kuram ve pratiği ile eğitimini desteklemenin yanısıra mimarlık, yapı ve kentsel kültürün gelişmesi doğrultusundaki çabalara destek verirler. Türkiye'nin yukarıda anılan alanlarda varolan birikiminin zenginleştirilmesi çabalarını desteklerler. Bu bünyede, anılan amaçlar doğrultusunda ulusal ve uluslararası boyutta bilimsel bağlantıların güçlendirilmesi için de destek sağlanır. Ülkemizin mimarlık ve yapım kesiminin uluslararası platformlarda rekabet gücünün artırılması için fikirler geliştirir ve bu düşünceleri koruyarak sürdürürler.Yunus Aran fellowship was founded in memory of the late architect YUNUS ARAN (1976-2000) by his family and friends. The Fellowship aims at contributing to his area of interest, architecture, city and regional planning, landscape architecture and related fields. For this purpose the Yunus Aran Conferences are periodically held at the Mimar Sinan University, Istanbul with the aim of enriching the cultural and professional development of the students of the faculty of architecture. An academic committee has invited some distinguished national and foreign architects to give talks in these conferences.