Ana Sayfa

YUNUS ARAN BİRLİKTELİĞİ

Açık Yapı Deneyimi: Esnek Konut ve Kullanıcı Katılımı

tarih: 
12/05/2017
poster: 
60-FRANZVANDERWERF3.jpg
konusmaci: 

Yunus Aran Konferansları 60’ıncı buluşması,
Frans van der Werf’in
“Açık Yapı Deneyimi: Esnek Konut ve Kullanıcı Katılımı”
temalı konuşması ile
05 Aralık 2017 Salı günü, 14:30’da MSGSÜ
Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu’nda gerçekleşecektir.

Mimar Sinan Üniversitesi 1999 Mimarlık Bölümü mezunu mimar Yunus Aran’ın anısını yaşatmak, mimarlık fakültesi öğrencilerinin birikimlerine katkıda bulunmak için ve mesleki kariyerlerini mimarlık alanıyla kesiştiren farklı disiplinlerden konuşmacıların katılımıyla 2001 yılından bu yana her yıl düzenli olarak Yunus Aran Birlikteliği ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen Yunus Aran Konferansları’nın 60’ıncı buluşmasına Frans van der Werf konuk olacaktır.

Konuşma Özeti:

Açık tasarım, mimarlıkta katılımcılık ve esnek konut gibi araştırma alanlarında, özgün ve öncü uygulamalara imza atmış Hollandalı mimar ve akademisyen Frans van Der Werf’in mesleki deneyimlerini paylaşacağı konuşma, yapılı çevrede müdahale aşamaları, tasarlama süreçleri ve planlama örneklerini dinleyicilerle buluşturacak. Frans van der Werf, bu çerçevede farklı kullanıcı grupları için özgün konut üretimi konusundaki deneyimini Molenvliet ve Pelgromhof projeleri üzerinden paylaşacak. 1974 tarihli Molenvliet projesi açık konut tasarımı ve katılımcı süreçlerin tasarıma dahil edilmesi ve geliştirilmesinde bir dönüm noktası teşkil eder. Proje, avlulu konut tipolojisini sokak yapısında geçit düzenekleri ile bütünleştirir. Proje düşük bütçeli ve yoğunluklu bir kiralık konut sistemi önerirken, konut birimlerinde çeşitlilik içeren, katılımcılık prensibiyle planlanan örnek bir şema ve süreç üretir. 1999 tarihli Pelgromhof projesi ise, yaşlılar için hazırlanan ve enerji verimliliği, sürdürülebilirlik, organik tasarım gibi güncelliğini koruyan tartışma başlıklarına yanıt verebilmiş bir pilot projedir. Yeşil çatı ve cephe uygulamaları, doğal malzeme kullanımı ve kullanıcı katılımıyla şekillenen projelendirme süreçleri, uygulanan konut şemasının prensiplerini oluşturur.

Frans van der Werf’in “Açık Yapı Deneyimi: Esnek Konut ve Kullanıcı Katılımı” temalı konuşması ile konuk olduğu Yunus Aran Konferansları’nın 60’ıncısı, MSGSÜ Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu’nda 05 Aralık Salı günü saat 14.30’da izlenebilir. Katılım herkese açıktır ve ücretsizdir. Konuşma dili İngilizce olup simultane çeviri yapılacaktır.

Yunus Aran Birlikteliği ve etkinlikleri hakkında daha fazla bilgiye, www.yunusaran.org adresini ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.