Ana Sayfa

YUNUS ARAN BİRLİKTELİĞİ

"Bütünleşik Kentsel Koruma ve Gelişim: 21.YY'da Tarihi Kentlerin Sürdürülebilir Yönetimi"

tarih: 
05/07/2013
poster: 
web_yunusaran-47-DENNIS RODWELL web.jpg
konusmaci: 

Konuşma Özeti

Tarihi kentlerin özgün kültürel kimliklerini koruyabilmek amacıyla değişim süreçlerinin yönetimi konusu uzun zamandır çeşitli ilgi ve çıkarların ortasında kalan çelişkili bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Mimari mirasın ve tarihi bölgelerin korunmasına yönelik çeşitli güçlüklerin, en hassastan en katısına kadar özgün elemanlarını tespit etmek, genel anlamda korumacı toplulukların başarı eşiklerinin belirleyicisi olmuştur. Bu tikel örneklerin, kentsel ölçekte birbirleriyle ilişkilendiklerini görmek; yahut bütünleşik ve aynı zamanda bölgesel planlama politikalarının belirleyici ve tarifleyici unsurları olarak kabul görmeleri oldukça enderdir.

Aynı zamanda, küreselleşmenin ve rekabetin giderek arttığı dünyamızda; tarihi kentler  miras devraldıkları eşsiz kültürel kimlikleriyle, rakipleri arasında öne çıkmakta, son derece önemli ve avanatajlı bir konuma ulaşmaktadırlar. Pazarlamacılık bağlamında iş olanaklarının, yaşam yahut turizm anlamında çekim noktaları olarak da her daim itibar görecek olmaları, aynı zamanda bu kentlerin uzun soluklu başarılarının da temeli olmaktadır.

Bu konuşmada, bütünleşik kentsel koruma ve gelişme alanındaki güncel yaklaşımlar ile, aşılması gereken zorluklara değinilecek; bu anlamda da çeşitli başarı örnekleri vasıtasıyla bu başarıları var eden araçlar tartışılacaktır. UNESCO (2011 Tarihi Kentsel Peyzaj Önerileri)  ve  ICOMOS (2011 Valetta İlkeleri) tarafından ortaya konan en son düzenlemeler irdelenecektir. Konuşma, UNESCO’nun 2012 Tehlikedeki Dünya Mirası listesine aldığı Liverpool Dünya Mirası Alanı’ndan çıkarılacak bir takım derslerle sonlanacaktır.