Ana Sayfa

YUNUS ARAN BİRLİKTELİĞİ

MİMARLIK DERGİSİ

MİMARLIK dergisi, 1954'te kurulan Mimarlar Odası'nın 2006 itibariyle 43 yıllık periyoda dönüşmüştür. Türkiye'de, mimarlığın gündemindeki başlıca tartışmalara, kamuoyunu sürekli ayakta tutmayı ve bilgilendirmeyi hedefleyen yazılara ve kent sorunlarına olduğu kadar, güncel haberlere, yarışma dosyalarına, mimar profillerine, kentlerdeki yeni mimarlık ürünlerine ve dünyadan sergi, ödül ve olaylara değinen geniş bir yelpazede mimarlık gündemini yakalamak için MİMARLIK, en iyi ve yaygın iletişim ortamıdır.

MİMARLIK 40. yılına yeni bir "çehre" ile girmiş bulunuyor. Derginin grafik tasarımı Ocak-Şubat 2003 sayısıyla birlikte yenilenirken, içeriği mimarlık gündemini çeşitli boyutları ile izleyecek biçimde zenginleşti. Bunun yanısıra, derginin daha çok kişiye ulaşması ve yaygın bir iletişim ve tartışma platformu oluşturması niteliğini geliştirmek amacıyla, satış ve abonelik ağı yaygınlaştırılıyor. MİMARLIK, bütün bu yenileşme arayışları ile seslendiği alanı genişletmeyi amaçlıyor.

Yıl sonuna doğru MİMARLIK, web ortamına geçiş sürecini tamamlamış olacak. Dergiye, 309. sayıdan itibaren, www.mimarlarodasi.org.tr/mimarlikdergisi/index.cfm adresinden ulaşabilirsiniz. Kısa bir süre içerisinde de, geriye dönük yazı tarama olanaklarıyla zenginleştirilmiş, arşivi tamamlanmış ayrı bir site olarak MİMARLIK web sitesi okurlara sunulacak.

Mimarlar Odası tarafından 2 aylık olarak yayımlanan MİMARLIK, Yapı-Endüstri Merkezi'nce basılmakta, satış ve abonelik haricinde 21.000 mimara bedelsiz olarak dağıtılmaktadır.