Ana Sayfa

YUNUS ARAN BİRLİKTELİĞİ

"Mimari Süreklilik: Mağara Evden Sıra Eve"

tarih: 
11/05/2013
poster: 
49-AFIFE BATUR 2.jpg

 

Mimaride Süreklilik: Mağara Ev'den Sıra Eve

İNSANIN konut yapma teknolojisine erişene kadar geçen süre bir milyon yılı aşkındır. Binlerce yıl barınma gereksinimini  mağara, kaya sığınağı, kovuk gibi doğada hazır bulunan yerlerde karşılamıştır. Bu hazır ortamları dönüştürmeyle başlayan ve yaşamın sürdürülebilirliğini sağlayan mekan yaratma eylemi, zaman içinde basit dal ve sazlardan üretilen barınaktan ‘ ev’ e ulaştı. 

 

Barınma ve bu gereksinmenin bağlandığı mekân kavramı, insanın doğayı kontrol etme adına gösterdiği ilk tavırlardandır. Yapılı çevrenin başlangıcı bu tavrın doğa içerisinde yer alması ile hayat bulmuştur.

 

İnsanın biyolojik ve kültürel evrimini sürdürmesi, teknolojiyi geliştirmesi ve konut inşa edecek bir düzeye gelmesi büyük evrim modelidir.

 

Mekân problemlerinı çözme, tasarlama ve çevreyi gereksinimler doğrultusunda düzenleme kaygıları giderek daha karmaşık problemleri ve bu problemleri izleyen çözüm önerilerini gündeme getirmiştir.

 

Sanayinin ve üretimin o büyük evrim süreci ise, barınma sorunsalına yeni boyutlar kattı. Sorunun karmaşık içeriğinin gereksindiği çözüm alternatifleri, iki yüz yıllık bir deneyim paketini ‘konut’ tarihine yazdırdı. Ülkelerarası bir kapsama alanı olan “sıraev” modeli,  toplumsal içeriği kadar  mimari bileşenlerinin karmaşıklığı ve biçimsel zenginliği ile mimarlık tarihi gündeminde yer aldı.

 

19.yüzyılın ikinci yarısında İstanbul’un kentsel birikimine katılan ve yeni bir oluşum sergileyen  ‘sıraev’ ler, gerek kendi içlerinde yer yer çeşitlilik gösteren tipolojileri, gerekse de kent bütünü içinde yarattıkları özel düzenlerle akademik bir ilgiyi hak eden bir tarihsel oluşumdur. Tipolojik birimlerin yinelenmesiyle oluşan yeni bir konut önerisi olarak  sıraev,  Avrupa kökenli olmasına karşın zaman içinde  İstanbul’a özgülük kazanan örneklerle kentin mimari repertuvarını zenginleştiren bir uygulama boyutu kazanmıştır.

 

Sunumumuz, sürdürülebilirlik bağlamında İstanbul’a özgü bir modeller serisi sergileyen sıraev’in kentsel, biçimsel ve stilistik özelliklerini sergilemeyi deneyecektir.