Ana Sayfa

YUNUS ARAN BİRLİKTELİĞİ

Prof. Doğan Kuban

 

Prof. Dr. Doğan Kuban

Doğan Kuban, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden 1949 yılında mezun oldu ve aynı üniversitenin Mimarlık Tarihi kürsüsüne asistan oldu. Tezini Türk Barok mimarisi üzerinde yapan Kuban, 1954-55'te İtalya'da Rönesans mimarisi üzerine çalışarak "Osmanlı Mimarisinda İç Mekân Teşekkülü ve Rönesans'la Bir Mukayese" adlı çalışmasıyla doçent oldu. 1962-63'te Amerika'da Michigan Üniversitesi İslam Sanatı bölümünde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 1963-64 yılında Harvard Fellow'u olarak Washington'da Dumbarton Oaks Bizans Araştırmaları Merkezi’nde Anadolu Bizans Mimarisi üzerine çalıştı. 1965'te "Anadolu Türk Mimarisinin Kaynak ve Sorunları" adlı kitabıyla profesör oldu. Kuban, 1967'den sonra Michigan Üniversitesi ve Minnesota Üniversitesi’nde İslam Sanatı ve Mimarisi, 1980-81'de M.I.T.'de misafir Ağa Han profesörü olarak İslam Mimarisi Tarihi dersleri verdi. 1965-75 yıllarında Harvard Üniversitesi'nin sponsorluğunu yaptığı İstanbul'da Kalenderhane Camisi kazısı ve restorasyonunda (Prof. L. Striker'le birlikte) direktör olarak çalıştı. Kalenderhane, Tahtakale Hamamı, Kazakistan'da Yesevi Türbesi, Türkmenistan’da Merv kentinde Sultan Sancar Türbesi restorasyonlarının danışmanı olarak çalıştı. İstanbul, İzmir, Gaziantep, İznik, Kastamonu, Sivas ve Erzurum kentleri tarihi çevre koruma rapor ve projelerini yaptı. 1975'te Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Enstitüsü’nü kurdu ve başkanlığını yürüttü. İ.T.Ü.'de Mimarlık Tarihi ve Restorasyon kürsüleri başkanlığı (1958-93) ve Mimarlık Fakültesi dekanlığı yaptı (1974-77).

1978-83 arasında Ağa Han Mimarlık Ödülü yürütme komitesinde çalıştı. 1968-83 yılları arasında Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu

üyesi oldu. 1993'te emekli olan Kuban, Kültür Bakanlığı, Mimarlar Odası ve TÜBİTAK Hizmet ödülleri aldı. 1994 yılında American Institute of Architects'e yabancı şeref üyesi seçildi. Kuban, "Sinan'ın Sanatı ve Selimiye" (1997) adlı kitabı ile Aydın Doğan Ödülü aldı. TÜBA şeref üyesidir.


Prof. Doğan Kuban Yayınlar Listesi:

1. Türk Barok Mimarisi Hakkında Bir Deneme, İstanbul, 1954 (Yeterlik Tezi)

2. Osmanlı Dini Mimarisinde İç Mekan Teşekkülü. Rönesansla Bir Mukayese, İstanbul, 1958 (Doçentlik Tezi)

3. Bir Batı Anadolu Gezisi İzlenimleri, İstanbul, 1961

4. Anadolu-Türk Mimarisinin Kaynak ve Sorunları, İstanbul, 1965 (Profesörlük Tezi)

5. Türkiye Sanatı Tarihi, İstanbul, 1970; 7. Baskı 1996 (Gerçek Yayınları, 100 Soruda Serisi) (ÇAĞDAŞ YAYINLARI)

6. Mimarlık Kavramları, İstanbul, 1973; 4. Baskı 1998, 6. Baskı 2002 (YEM)

7. Muslim Religious Architecture, Part I, Leiden, 1974; Part II, Leiden, 1985 (Iconography of Religions, XXII, 2, 3) (BRILL)

8. Sanat Tarihimizin Sorunları, İstanbul, 1975; (Genişletilerek) Türk ve İslam Sanatı Üzerinde Denemeler, İstanbul, 1982;

9. Turkish Culture and Arts, İstanbul, 1985 (BBA)

10. Batıya Göçün Sanatsal Evreleri. Anadolu’dan Önce Türklerin Sanat Ortaklıkları, İstanbul, 1993 (CEM)

11. İzmir ve Ege’den Mimari İzlenimler, (D. Goffman’la birlikte; Çizimler: Kaya Dinçer, İzmir, 1994 (ÇİMENTAŞ, İZMİR)

12. The Turkish Hayat House, İstanbul, 1995; Türkçe Çevirisi: Türk Hayatlı Evi, İstanbul, 1995 (EREN)

13. Istanbul, An Urban History. Byzantion, Constantinopolis, Istanbul, İstanbul, 1996; Türkçe Çevirisi: İstanbul, Bir Kent Tarihi. Bizantion, Konstantinopolis, İstanbul, İstanbul, 1996; İkinci Türkçe Baskısı, İstanbul, 2000 (TARİH VAKFI)

14. Sinan’ın Sanatı ve Selimiye, İstanbul, 1997; 2. Baskı 1998; İngilizce Çevirisi: Sinan’s Art and Selimiye, Istanbul, 1997 (Aydın Doğan Vakfı Sosyal Bilimler 1997 Ödülü) (TARİH VAKFI)

15. Kalenderhane in Istanbul. The Building, Mainz, 1997 (C. L. Striker ile) (VERLAG PHILIP VON ZABEN GMBH, MAINZ)

16. Kent ve Mimarlık Üzerine İstanbul Yazıları, İstanbul, 1998 (YEM)

17. Divriği Mucizesi, Ortaçağ İslam Bezemesi Üzerine Yorumlar, İstanbul, 1999

18. Sinan, An Architectural Genius, (Fotoğraflar: A. Ertuğ), Bern, 1999 (ERTUĞ, BORUSAN)

19. Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu, Kuram ve Uygulama, İstanbul, 2000 (YEM)

20. Kaybolan Kent Hayalleri Ahşap Saraylar, İstanbul, 2001; İngilizce Çevirisi: Wooden Palaces of the Ottomans, İstanbul, 2001 (YEM)

21. Türkiye’de Kentsel Koruma, Kent Tarihleri ve Koruma Yöntemleri, İstanbul, 2001 (TARİH VAKFI)

22. Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı, İstanbul, 2002 (YKY)

23. Kırsal Kültürün Nesnellik Boyutları, Ankara, 2003 (TÜBA)

24. Osmanlı Mimarisi İstanbul Mayıs 2007 (YEM)