Ana Sayfa

YUNUS ARAN BİRLİKTELİĞİ

Prof. Dr. Füsun Alioğlu

 

Prof. Dr. Füsün Alioğlu

Prof.Dr. E.Füsun Alioğlu, Lisans eğitimini, 1978 yılında İ.D.M.M.A. Mimarlık Bölümü’nde tamamlamıştır. “İmrahor İlyas Bey Camisi -St. John Stoudios Manastır ve Kilisesi- Tarihsel Gelişim ve Çağdaş Biçimleniş Önerisi” adlı tezi ile 1981 yılında İ.D.M.M.A. Mimarlık Bölümü, Rölöve Restorasyon Dalı Yüksek Lisans Programını bitirmiştir. “Geleneksel Mardin Şehir Dokusu ve Evleri Üzerine Bir Deneme” adlı tezi ile 1989 yılında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı’nda “doktor” ünvanını almıştır. "Geç Dönem Osmanlı Mimarisi Metal Yapıları Üzerine Bir İnceleme" adlı araştırması ile 1992 yılında “Doçent”; “İznik: Tarihsel Yapılar ve Koruma Yaklaşımı İçin Temel ilkeler” adlı araştırması ile 2001 yılında “Profesör” olmuştur.

1982-2008 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalı, Tarihi Çevre Değerlendirme Bilim Dalı’nda görev yapan Prof. Dr. Alioğlu, 2003-2007 yıllarında, YTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Başkanlığı; 2007-2008 yıllarında Restorasyon Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı. Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Şubat 2008 yılında emekli olarak Kadir Has Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi oldu. Halen Kadir Has Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Lisans Programı yürütücüsü olarak görev yapmaktadır.