Ana Sayfa

YUNUS ARAN BİRLİKTELİĞİ

Prof.Rahul Mehrotra

Prof. Rahul Mehrotra

Rahul Mehrotra, Harvard GSD Kentsel Tasarım ve Planlama Yüksek Lisans Programı’nda Profesör olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda pratiğin içinde bir mimar, eğitimci ve kentsel tasarımcı olan Mehrotra’nın ofisi RMA Architects, 1990 yılında Mumbai’de kurulmuş ve bugüne de aralarında kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri, şirketler ve özel şahısların yer aldığı kapsamlı müşteri profiline yönelik projeler üretilmiştir. Kent savunmasına olan bağlılıkları adına RMA Architects ayrıca Mumbai şehrinde birçok gönüllü proje başlatmıştır. Firma, Bangalore’da Hewlett Packard için bir yazılım kampüsü, Magic Bus (yoksul çocuklarla çalışan bir STK) için de bir kampüs tasarladı. Haydarabad’da Chowmahalla Sarayı'nın restorasyonu ile Taj Mahal Koruma Birlikteliği (Taj Mahal Conservation Collaborative) ile işbirliği içinde Taj Mahal için bir koruma ana planı gerçekleştirdi. Firma şu anda Jaipur’daki 100 fil ve onların bakıcıları için bir sosyal konut projesinin yanı sıra Haydarabad’da bir kurumsal ofis ve Hindistan'ın farklı bölgelerinde müstakil konut projeleri üzerinde çalışıyor.

Mehrotra, Mumbai ve Hindistan'da mimarlık, çevre korunması ve kentsel planlama ile ilgili pek çok soruna eğilen geniş kapsamlı yazılar yazdı ve konferanslar verdi. Yazılarının arasında, eş yazarlığını üstlendiği ve 1600 yılından günümüze kadar Bombay’ın kentsel tarihini kapsayan Bombay—The Cities Within (Bombay – Kentlerin İçinden ); Banganga—Sacred Tank (Banganga—Kutsal Su Haznesi); Public Places Bombay (Bombay’da Kamusal Alanlar); Kentin banliyö demiryolu öyküsünü konu eden Anchoring a City Line (Bir Şehir Hattını Bağlama) ile Bombay to Mumbai—Changing Perspectives (Bombay’dan Mumbai’ye—Değişen Perspektifler) yer alıyor. Ayrıca Conserving an Image Center—The Fort Precinct in Bombay (Bir İmaj Merkezini Korumak—Bombay’daki Kale Çevresi) isimili kitabın eş yazarlığını üstlendi. Bu kitapta yer alan incelemeler ve önerilere dayanarak Mumbai’deki tarihi Kale, 1995’te koruma alanı olarak -Hindistan'da bu alanda bir ilk- ilan edildi. Onun diğer yayınları arasında bir dünya mirası olan Mumbai’deki Victoria Terminus İstasyonu üzerine yazdığı kitaplar bulunuyor. Orada uygulanan koruma mevzuatının etkisi ve en son olarak da, bu kentin Art Deco binalarını konu alıyor. 2000 yılında UIA (Uluslararası Mimarlar Birliği) için yüzyılın sonunu irdeleyen The Architecture of the 20th Century in the South Asian Region (Güney Asya Bölgesi'nde 20. yüzyıl Mimarisi) başlıklı kitabın editörlüğünü yaptı. Mehrotra, ayrıca 2004 Michigan Debates on Urbanism (Şehircilik üzerine 2004 Michigan Tartışmaları) isimli belgesel kitapların ilk üçünü yayına hazırladı. 2011 yılında da çağdaş Hint mimarisi üzerine yaptığı incelemeyi ele alan Architecture in India – Since 1990 (1990’dan Günümüze Hindistan'da Mimarlık) isimli bir kitap yazdı. (Listeyi görmek için tıklayınız.)

Çeşitli mahalle çalışma grupları ile birlikte tarihi binaların korunması ve çevre sorularına ilişkin kurulan komisyonlarda görev alarak Mumbai’nin sivil ve kentsel meslelerinde aktif olarak yer aldı. 1994’den 2004'e kadar, Urban Design Research Institute’da (Kentsel Tasarım Araştırma Enstitüsü) yönetici olarak görev yaptı. Mehrotra, Ahmedabad’daki Mimarlık Okulu’nda (CEPT) eğitimini aldıktan sonra Harvard Üniversitesi Tasarım Yüksek Okulu Tasarım Departmanı’ndan (GSD) yüksek akademik başarıyla master derecesini aldı. 2003-2007 yılları arasında Michigan Üniversitesi’nde, 2007-2010 yıllarında ise Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Mimarlık ve Şehir Planlama Fakültesi’nde ders verdi.
Mehrotra’nın güncel araştırma alanı Hindistan'ın orta büyüklükteki kentlerinde ve Hindistan'ın şehirciliğinde boy gösteren daha geniş örüntülere bakmayı kapsıyor. Mehrotra’nın ‘Devingen Şehir’ olarak adlandırdığı devam eden araştırması, enformel büyüme koşullarında tasarım için teorik bir çerçeve geliştirmeye odaklı. “Aşırı Şehircilik" başlığı altında, Mumbai şehrinin planlama sorunlarının çeşitli yönlerini inceleyen stüdyolar yönetmiştir. (ilgili videoyu izlemek için tıklayınız.) 
Mehrotra, halen Harvard’da Güney Asya Girişimi yönlendirme komitesi üyeliği görevini yürütmektedir. Bu kapsamda, Harvard’da devam eden Kentleşme sergi serisinin küratörlüğünü yapmakta ve Profesör Diana Eck ile birlikte üniversite çapında The Kumbh Mela – Mapping the Ephemeral City (Kumbh Mela – Gelip Geçici Kenti Haritalama) başlıklı bir araştırma projesine öncülük etmektedir.