Ana Sayfa

YUNUS ARAN BİRLİKTELİĞİ

''Türkiye?de Kültürel Miras ve Korumanın En Büyük Zaafı: Siyaset''

tarih: 
10/21/2014
poster: 
53-EDHEM ELDEM.poster_mini.jpg

 

Türkiye’de Kültürel Miras ve Korumanın En Büyük Zaafı: Siyaset

Tarih: 21 Ekim  2014

Saat: 14.30

Yer: MSGSÜ Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu, Fındıklı, İstanbul

Konuşmacı hakkında daha fazla bilgi için http://www.yunusaran.org/profdr-edhem-eldem adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

Konuşma Özeti:

19. yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğu ve ardından Türkiye Cumhuriyeti arkeoloji, tarih ve müzecilik ile değişik şekil ve derecelerde ilgilenmiş, bunun neticesinde de kültürel miras kavramıyla ve bunun korunması ihtiyacıyla karşı karşıya kalmışlardır. Tabii olarak neyin niçin ve nasıl korunacağı, hangi eserlerin hangi mirasın parçası olup olmadığı gibi sorular ve sorunlar giderek önem kazanmıştır. Fakat dikkat çekici olan, bu konudaki kararların neredeyse istisnasız bir şekilde belirli siyasi ve ideolojik dürtü ve tercihlerin gölgesinde kalmış olmasıdır. Bu yüzdendir ki yaklaşık iki yüz yıllık bir süre içinde bu topraklarda ciddi ve tutarlı bir miras ve koruma politikası oluşamamış, mesele siyasi dalgalanmaların belirlediği kaygan bir zemin üzerinde mütemadiyen sorgulanıp tekrar tanımlanan bir tarih ve kültür anlayışına kurban edilmiştir.