Ana Sayfa

YUNUS ARAN BİRLİKTELİĞİ

"Yerel - Evrensel - Uluslararası"

tarih: 
04/28/2015
poster: 
56-RAINER MAHLAMAKI_small.jpg

Yunus Aran Konferansları 56. Buluşma: Prof. Rainer Mahlamäki
“Yerel - Evrensel - Uluslararası”
28 Nisan 2015, saat: 14:30, MSGSÜ Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu

Mimar Sinan Üniversitesi 1999 Mimarlık Bölümü mezunu mimar Yunus Aran’ın anısını yaşatmak, mimarlık fakültesi öğrencilerinin birikimlerine katkıda bulunmak için ve mesleki kariyerlerini mimarlık alanıyla kesiştiren farklı disiplinlerden konuşmacıların katılımıyla 2001 yılından bu yana her yıl düzenli olarak Yunus Aran Birlikteliği ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen Yunus Aran Konferansları’nın 56. konuğu Profesör Rainer Mahlamäki olacaktır. Konferans, Mimar Sinan Üniversitesi Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu’nda 28 Nisan 2015 Salı günü, saat 14:30’da izlenebilir. Konferans dili İngilizce olup simultane tercüme yapılacaktır. Etkinlik herkesin katılımına açık ve ücretsizdir.

Yunus Aran Birlikteliği ve etkinlikleri hakkında daha fazla bilgiye www.yunusaran.org adresinden ulaşılabilir.

“Yerel - Evrensel - Uluslararası”

Tarih: 28 Nisan 2015
Saat: 14:30
Yer: MSGSÜ Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu, Fındıklı, İstanbul

Konuşma Özeti:

Prof. Rainer Mahlamäki, “Yerel - Evrensel - Uluslararası” başlıklı konuşmasında mimarlığa bakışını şu sorular çerçevesinde ele alıyor: “Yerellik nedir? Mimar kendi kültürü, dili ve tarihi ile mimarlığa nasıl katkıda bulunabilir?” Mahlamäki, hem profesyonel olarak yürüttüğü mimarlık pratiğinde uluslararası çalışmalarında, hem de Fin mimarlık kültürüne özgü yerel üretimlerinde ve çağdaş mimarlık eğitimi yaklaşımında, farklı ölçeklerde kurulan bağlamsal yaklaşımların önemini vurgular. Bu bağlam çeşitliliği, mimarın ait olduğu coğrafyayla, doğayla, görme dışındaki algılama biçimleriyle, tarih ve gelenekle kurduğu bütüncül ilişkiden ileri gelmektedir. Onun için mimar salt nesneler, yapılar üreten biri değil, bir mekan ve ışık sanatçısıdır. Mimarlık herşeyden önce duyulara hitap eder. Resmi tarih yazımının çizdiği mimarlık tarihiyle ilişkili ya da bağımsız olarak, mimarın sorumluluğu öncelikle atmosfer yaratmak, insanlığın evrensel olarak tanıdığı, bildiği ortak özelliklerine dokunmak ve duyulara hitap eden mekanlar kurmaktır. Mahlamäki’nin yaklaşımında ölçek farklılıkları, detay zenginliği, mekanı kuran ve hislerle açığa çıkan farklı katmanları arayış, zanaat, yerel çevre ve üretimle birlikte kentin ritmi öne çıkmaktadır. Bu konuşmada mimar söz konusu ilişkiler ve katmanlar üzerinden deneyim ve projelerini paylaşacaktır.